Мото среща - Плевен

06.08.2020

Мото среща - Плевен, Fire Shadows МСС

Преглед

Мото събор - Видин

14.08.2020

Мото събор - Видин, North West Motors MC

Преглед

Мото среща - Шабла

14.08.2020

Мото среща - Шабла, The Eagles МСС

Преглед

Мото събор “Заедно на пътя”

21.08.2020

Мото събор “Заедно на пътя” - Боровец

Преглед

Курбан - Соколски манастир

22.08.2020

Курбан - Габрово, Night Riders MC

Преглед

Мото събор - Пазарджик

28.08.2020

Мото събор - Пазарджи, Black Scorpions МС

Преглед

Мото събор - Габрово

28.08.2020

Мото събор - Габрово, Kovachite MC

Преглед